گزارش موارد نقض قوانین آبادی


چنانچه با کالایی که ناقض قوانین آبادی بوده، برخورد نمودید، لطفا با شماره پشتیبان تماس گرفته و به ما اطلاع رسانی نمایید.

هنگامی که قوانین آبادی نقض می شود، پس از حذف یا ویرایش، تذکر مرتبط را به فروشنده کالا ارسال می کند.

آبادی