فروشگاه پوریا

روال کار فروشگاه بصورت زیر است:

1
ثبت و پرداخت سفارش توسط مشتری
2
آماده سازی سفارش و ارسال توسط پیک
3
تماس با مشتری برای تایید تحویل سفارش
4
ثبت نظر مشتری در صفحه فروشنده

مسئول فروشگاه: پوریا هوشیارفر

آدرس: خیابان شریعتی . ابتدای خیابان سعدی .جنب دفتر اسناد رسمی

تلفن: 03142635835

نظری ثبت نشده است...

آبادی